MOSDER Başkanı Karaçak: Mobilyada iç pazarı evlilik sezonu toparlayacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin güçlü sana­yi kaslarından mobilya sektörü, 2023’ten bu ya­na yaşanan iç pazardaki daral­mayı düğün sezonunda telafi et­mek istiyor. Konkordato ve ka­panma haberlerinin de geldiği sektörde, kredi kartlı satışlara getirilen kısıtlama iç pazar için ‘en büyük’ sıkıntı olmaya devam ediyor. Türkiye Mobilya Sa­nayicileri Derneği’nin (MOS­DER) yeni Başkanı Davut Ka­raçak, yüksek döviz kuru, hızlı enflasyon, yüksek kira fiyatla­rı, artan hammadde fiyatları ve hammadde temininde yaşanan gecikmelerin birçok sektörü olduğu gibi mobilya sektörünü de olumsuz etkilediğini söyle­di.

Karaçak, “Mağaza kapanma­ları, küçülmeler söz konusu ol­sa da sektörün en hareketli dö­nemi olan, evlilik sezonu olarak da adlandırdığımız yaz ayları­na girmiş olmamız, satış hac­mimiz üzerinde olumlu bir ekti yapacak. Öte yandan yaz ayla­rından itibaren artış hızında ya­vaşlama beklenen enflasyonun tüketici üzerindeki baskısının azalmasıyla iç pazarda bir ra­hatlama olacak” dedi.

“Taksit sayısı 18 aya çıksın”

Öte yandan yaşanan sıkıntı­ların en büyük nedenlerinden birinin kredi kartlı alışverişle­re getirilen taksit sayısı sınır­laması olduğunu söyleyen Ka­raçak, “Bu sınırlama sektörü­müzün satış hacminde ciddi bir düşüş yarattı. Beklentimiz kre­di kartına taksit sınırlamasının mobilya, beyaz eşya gibi hızlı tüketim ürünü olmayan sektör­lerde gevşetilmesi, mümkün­se tüketiciye 12, 18 ay gibi da­ha uzun vadelerde taksit imka­nı sağlanması” yorumunu yaptı.

Karaçak, “Yine de evlilikler, bo­şanmalar, özellikle kentsel dö­nüşümden kaynaklı taşınma ve ev değişiklikleri sürüyor. Ya­ni tüketicinin mobilya ihtiya­cı devam ediyor. Bu da sektörü­müzün satış hacmini belli bir noktada tutabiliyor, yılın ilk üç ayında yaşanan ciro kayıpları­nın özellikle yaz aylarında telafi edilebileceğine yönelik umutla­rımızı artırıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin 2023 yılı mo­bilya ihracatının %2,1 azalış­la 5,15 milyar dolar olarak ger­çekleştiğini hatırlatan Kara­çak, “Türkiye mobilya sektörü bu yılın nisan ayında 326,4 mil­yon dolarlık ihracat gerçekleş­tirdi. Sektörün yılın ilk 4 ayın­daki ihracatı ise 1,4 milyar do­lara ulaştı” dedi. Ocak–nisan döneminde sektörün en çok ih­racat yaptığı 5 pazarı, 183,1 mil­yon dolarla Irak, 123,1 milyon dolarla Almanya, 79,4 milyon dolarla ABD, 79,3 milyon dolar­la Fransa ve 61,7 milyon dolar­la Romanya olarak açıklayan Karaçak, “Yılın ilk 4 ayında 1,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış olsak da Rusya-Ukray­na Savaşı ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları dolayısıyla ihracatı­mız potansiyelinin altında ger­çekleşti. Öte yandan küresel pi­yasada alım gücünde yaşanan düşüş ihracatımızı olumsuz et­kilemeye devam ediyor” dedi.

“İhracat ciro dengeleme fırsatı veriyor”

İhracatın mobilya üreticisi firmalara iç pazardaki ciro dü­şüşünü dengeleme fırsatı verdi­ğini söyleyen Karaçak, şunları söyledi: “Mobilya sektörü ola­rak en çok ihracat yaptığımız bölge Orta Doğu. Orta Asya açı­lımımız savaştan dolayı yavaş­lamış olsa da hedeflerimiz ara­sında yer alıyor.

Mobilya sek­törü ihracatta 2003’te dünya sıralamasında 36’ncı sırada yer alırken 2023’te 11’inci sıraya yükseldi.” Çin, Almanya, Viet­nam ve Polonya’nın dünya mo­bilya ihracatının %52’sini kar­şıladığını kaydeden Karaçak, “Türkiye’nin dünyada mobil­ya ticaretindeki payı yaklaşık %1,8’lik bir pay alarak en yük­sek seviyesine ulaştı. Bu da bize mobilya sektörünün çok güzel bir yükselme ivmesi yakaladı­ğını gösteriyor.

Tasarımın kali­tesinin ve üretim artışının bir sonucu olarak bu tablo ortaya çıktı. Orta Doğu’ya ihracatımı­zı devam ettirerek ve Orta As­ya açılımı yaparak bu oranları artırmak en büyük hedefimiz” dedi. 2023’te mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün yaklaşık 8,5 milyar dolarlık ih­racata imza attığını hatırlatan Karaçak, “Hedefimiz 2024’te bu rakamı 10 milyar dolara, 2028’de ise 12 milyar dolara çı­karmak” açıklamasını yaptı.

“MOSFED ile iş birliklerimiz artacak”

Önümüzdeki dönemde deyurtdışında yapılan sektör fuarlarına katılmaya ve Türkiye mobilyasını dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini söyleyen Davut Karaçak, “Dünyanın önemli fuarlarına katılmak kadar Türkiye’deki uluslararası mobilya fuarlarını da küresel çapta alanının en önemli fuarları arasına sokma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile iş birliğimizi güçlendirerek fuarımızın daha da büyümesine katkı sağlayacağız. Yeni dönemde sektörel sorunların çözümlenmesi amacıyla, sektörel durum analizi, üretim analizi, dış pazar analizi ve ihracat odaklı büyüme analizi gibi kapsamlı analizlerin yapılması ve MOSFED tarafından yapılan araştırmaların üyelerle paylaşılması hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x